De realistische inzet is het vervolg van de basistraining Redden van grote huisdieren en wordt normaliter direct, of enkele weken, na de basiscursus uitgevoerd maar binnen een half jaar na de basis- of herhalingstraining. We simuleren een incident op middelbrand niveau met mogelijke gevolgincidenten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er in dat geval écht moet gebeuren.

Realistische inzet Redden van Grote HuisdierenDe cursisten brengen in de praktijk wat zij geleerd hebben in de basiscursus. Er zal een slachtoffer zijn, er zal dus geëvacueerd moeten worden, en er zal omgegaan moeten worden met levende have (paarden en/of koeien).

Het geniet de voorkeur een manege binnen het verzorgingsgebied te laten meerwerken om zowel de manegehouder als de hulpdiensten met elkaar en de mogelijke situaties bekend te laten maken.

Waarom deze oefening?
Door middel van deze oefening willen we meegeven wat men allemaal kan tegenkomen indien er een incident op een manegecomplex plaatsvindt. Omdat de oefening op een managecomplex uitgevoerd zal worden, kunnen deelnemers ervaren wat er in de praktijk kan gebeuren en hoe zij dienen te handelen. Na de oefening volgt een evaluatie waarbij sterke en zwakke punten aan de orde zullen komen.

Voor wie is deze oefening?
De cursus is vooral gericht op het brandweerpersoneel en de manegehouder. Gebruikelijk wordt de oefening ingezet na de basis of herhalingscursus. We kunnen deze oefening organiseren voor maximaal vier bemande TS’en per oefening.

Het doel van deze oefening
De belangrijkste elementen van de cursus zijn als volgt onder te verdelen.Realistische inzet Redden van Grote Huisdieren

-          Veiligheid van de korpsleden
-          Redden van grote huisdieren
-          Evacuatie
-          Samenwerking

Deze elementen zijn tijdens het praktische en het theoretische onderdelen van de basiscursus uitgelicht en worden middels deze oefening in de praktijk gebracht.

Planning
Op basis van een door RHFT aangeleverd draaiboek voor een te bepalen locatie wordt een korte inleiding gegeven waarbij belangrijke punten van de basiscursus zullen worden aangehaald.

De oefening zal in de avond uitgevoerd worden waarbij twee instructeurs aanwezig zullen zijn en bij voorkeur onder aanwezigheid van de OvD. In zijn totaliteit heeft de oefening een duur van twee uur inclusief de inleiding en evaluatie. Het is mogelijk onderdelen van ‘elementair handelen’ aan de oefening toe te voegen.

Realistische inzet Redden van Grote Huisdieren

 Download hier de brochure in PDF.