In de basiscursus hebben de cursisten de theorie behandeld en is geoefend op de levende have.

Herhalingscursus Redden van Grote HuisdierenDe herhalingstraining is bedoeld de belangrijke onderdelen uit de theorie nog eens te benadrukken en verder uit te diepen en eventuele nieuwe ontwikkelingen en informatie te delen. Tevens is er ruimte om incidenten met betrekking tot ons thema te bespreken die cursisten na de basiscursus hebben meegemaakt. Na de theorie wordt wederom een praktisch gedeelte uitgevoerd om de cursisten nog beter met levende have te laten omgaan.

Waarom deze cursus?
Tijdens de basistraining komt er veel informatie op de cursist af. Door de herhaling frissen we dit weer op en gaan we nog wat dieper in op diverse onderdelen.

Voor wie is deze cursus?
De cursus is vooral gericht op brandweerpersoneel, politie en dierenartsen die de basistraining al hebben gevolgd.

Het doel van deze cursus
De belangrijkste elementen van de cursus zijn als volgt onder te verdelen.Herhalingscursus Redden van Grote Huisdieren

-          Veiligheid van de korpsleden
-          Benaderen van grote huisdieren
-          Begeleiden van grote huisdieren
-          Redden van grote huisdieren

Deze elementen worden tijdens het praktische en het theoretische onderdelen van de cursus uitgelicht.

Planning
De cursus wordt ingeleid door een korte theoretische inleiding en opfrissing en direct gevolgd door het praktische onderdeel van ongeveer twee uur op een nader aan te wijzen locatie.

Download hier de brochure in PDF.