Sinds kort bieden wij tevens de basisopleiding BHV. Na het volgen van de cursus volgt een diploma van het NIBHV, de overkoepelende organisatie welke zorg draagt voor de kwaliteit van de lesstof, de examens en de opleiding op zich.

BHV Training AlgemeenWaarom deze cursus?
BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Een werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren zodat bij gevaarlijke situaties op het werk letsel en schade bij werknemers en bezoekers zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Elk bedrijf heeft daarom één of meer bedrijfshulpverleners nodig. U bent een bedrijfshulpverlener als u met goed gevolg een BHV cursus hebt afgerond.

Voor wie is deze cursus?
Deze cursus is gericht op het bedrijfsleven. Bij een incident is het van belang dat in ieder geval één persoon binnen het bedrijf de hulpdiensten kan ondersteunen.

Het doel van deze cursus
De belangrijkste elementen van de cursus zijn als volgt.BHV Training Algemeen

-          Eerste hulp verlenen
-          Brand kunnen bestrijden
-          Gebruik van een AED
-          Evacuatie

Cursusdagen
Dag 1 Brand & Ontruiming

Deze dag bestaat uit een theoretisch onderdeel waarbij onder andere de vragen ‘wat is brand en hoe kan het ontstaan?’ en ‘hoe werkt een brandblusser?’. Daarna volgt een praktisch gedeelte waarin brandbestrijding, ontruiming en communicatie behandelt zal worden. Deze dag wordt afgesloten met een examen.

Dag 2 EHBO
Ook deze module bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte waarin ingegaan wordt op het verlenen van eerste hulp, desgewenst aangevuld met het gebruik van een AED. De dag wordt afgesloten met een examen.

Herhalingscursus
De herhalingscursus heeft een duur van een dag waarbij de basiskennis wordt herhaald en zal worden afgesloten met een examen.

Download hier de brochure in PDF.