Deze cursus richt zich op de elementaire onderdelen van het veilig redden van grote huisdieren. Het gaat om het uitvoeren van de juiste handelingen bij incidenten als een paard of koe in de sloot, een evacuatie van een stal bij brand, een verkeersongeval waarbij een paard in de trailer bij betrokken is, en meer van dergelijke situaties.

Workshop Redden van Grote Huisdieren ParticulierDe basistraining is daarom verdeeld in een praktisch en theoretisch gedeelte. De theorie wordt begonnen met een weergave van incidenten uit de realiteit, ondersteund door beeld en geluid, die het probleem blootleggen. Vervolgens worden de handvatten aangereikt hoe men repressief kan optreden waarbij gelet wordt op veiligheid, benaderen, begeleiden en redden.

Het tweede gedeelte van de cursus wordt gebruikt om de theorie in de praktijk te brengen op levende have. Diverse onderdelen die in het theoretische deel aan bod zijn gekomen, kunnen worden toegepast op een paard dat wij meenemen of, bij voorkeur, op de levende have waar u als particulier mee te maken heeft.

Waarom deze cursus?
Het aantal ongevallen met grote huisdieren is de laatste jaren erg toegenomen. Dat is vooral te wijten aan de veranderingen binnen de paardenwereld. Koeien verdwijnen langzaam uit diverse regio’s en de paardensport wordt steeds populairder. Door een gebrek aan kennis over hoe om te gaan met grote huisdieren bij incidenten vinden er teveel ongevallen plaats  met vaak dodelijke gevolgen. De kracht en de onberekenbaarheid van een paard of koe wordt te vaak onderschat. Voordat de hulpdiensten ter plekke zijn, is er een aantal zaken die een houder of eigenaar van een groot huisdier zelf kan ondernemen. Bovendien werkt de samenwerking tussen de houder of eigenaar en de hulpdiensten mee aan een goede en veilige afloop.

Voor wie is deze cursus?Workshop Redden van Grote Huisdieren Particulier
Deze cursus is ontwikkeld voor particulieren die, al dan niet dagelijks, te maken hebben met grote huisdieren. De afnemers van deze training kenmerken zich door een proactieve houding tegenover het houden van grote huisdieren.

Het doel van deze cursus
De belangrijkste elementen van de cursus zijn als volgt onder te verdelen

-          Wat te doen bij incidenten
-          Toepassen van hulpmiddelen
-          Veiligheid van de houder of eigenaar
-          Redden van grote huisdieren

Deze elementen worden tijdens het praktische en het theoretische onderdelen van de cursus uitgelicht.

Planning
De workshop wordt ingeleid met een theoretisch gedeelte waarna na een korte pauze het praktisch gedeelte volgt. De duur van de workshop is een dagdeel welke in een middag of avond kan plaatshebben.

Locatie
Het programma wordt bij voorkeur op de locatie van de manege gevolgd omdat er onderdelen zijn die specifiek voor die locatie zouden kunnen gelden. De workshop zou ook op onze oefenlocatie gevolgd kunnen worden.

Workshop Redden van Grote Huisdieren Particulier

Download hier de brochure in PDF.